Vården i Centrum | Lejonstigen 4 | 181 32 Lidingö

Hem

Videomöte med läkare/psykolog/samtalsterapeut – Så här går det till →

Samtala med andra om livets utmaningar – Läs mer →

Nu söker vi ny distriktssköterska/sjuksköterska – Ansök →

Mottagningens öppettider

Vardagar 07:00 – 17:00

Tel: 08 – 544 811 00
Tel: 08 – 544 811 10 (Rådgivning)

Alla tider bokas via sköterska eller läkare. För tidsbokning ring 08-544 811 00 eller läkare på telefontid


Se läkarnas telefontider här

Vaccination Covid-19

Gällande vaccination av Covid-19 så sker vaccinering i första hand via de vaccinationsmottagningar som finns i regionen.

Tidsbokning sker i första hand via appen ”Alltid öppet”. För detta krävs även svensk folkbokföringsadress samt Bank-ID. Barn kan också bokas via ”Alltid öppet”.

Grundvaccinering:
För ovaccinerade personer 50 år och äldre samt ovaccinerade personer från 18 års ålder i medicinsk riskgrupp rekommenderas grundvaccination, som består av primärvaccination: (2 doser med 4 till 7 veckors intervall) och en påfyllnadsdos minst 4 månader efter dos 2.

Friska barn och vuxna upp till 49 års ålder rekommenderas inte längre grundvaccination.
men grundvaccination finns fortsatt tillgänglig. (2 doser med 4 till 7 veckors intervall) och en påfyllnadsdos minst 4 månader efter dos 2.

Påfyllnadsvaccin:
För påfyllnadsdoser perioden 1 mars 2023 till 29 februari 2024 gäller nedanstående:

Ålder 80+ eller boende på SÄBO
Rekommenderas 2 påfyllnadsdoser under perioden. Intervallet mellan doserna ska vara minst 6 månader.

Ålder 65-79 år eller 18+ i riskgrupp
Rekommenderas en påfyllnadsdos under perioden. Dosen bör ges inför höst/vintersäsongen då smittspridningen förväntas vara som högst. Ytterligare en påfyllnadsdos finns tillgänglig under tidsperioden. Tidsintervallet sedan senaste dos ska vara minst 6 månader.

Ålder 50-64 år
Rekommenderas en påfyllnadsdos under perioden. Dosen bör ges inför höst/vintersäsongen då smittspridningen förväntas vara som högst. Tidsintervallet sedan senaste dos ska vara minst 9 månader.

Ålder 18-49 år
Ingen rekommendation om påfyllnadsdos för personer 18-49 år finns. En påfyllnadsdos kommer att finnas tillgänglig och kan ges minst 9 månader efter senaste dos.

Läkarorganisationerna på Säbo för äldre ombesörjer vaccination av sina boende.
Vårdcentralernas hemsjukvård vaccinerar sina inskrivna patienter.

* Folkhälsomyndigheten information om vaccin Covid-19
* 1177 information om vaccin Covid-19
* Aktuellt om Covid-vaccinering på Vården i Centrum

Hitta till oss

När mottagningen är stängd


Ring 1177 Vårdguiden på telefon för rådgivning och hänvisning.

Sjukvårdsupplysningen/Vårdguiden
– Ring
 1177,
Övrig tid Ambulans/Vid livshotande tillstånd
– Ring
112