Vården i Centrum | Lejonstigen 4 | 181 32 Lidingö

Äldremottagning

ÄLDREMOTTAGNING

Välkommen till vår Äldremottagning!

Vår Äldremottagning erbjuder Dig som är 75 år eller äldre en mer sammanhållen vård. Vi kan hjälpa Dig med bland annat läkemedelsgenomgång, vårdplanering och vid behov finns möjlighet till hembesök. Vi ger dig även förebyggande hälsovård med samtal kring dina kost- och motionsvanor.

Vårt mål är att ge Dig tillgänglig vård som bygger på kontinuitet och delaktighet, anpassad efter Dina behov.

Välkommen att ringa Äldremottagningen
08-544 811 00, vardagar 07:00 – 17:00
08-544 811 15, vardagar 09:00 – 09:30

_MG_7624