Vården i Centrum | Lejonstigen 4 | 181 32 Lidingö

Äldremottagning

ÄLDREMOTTAGNING

Välkommen till vår Äldremottagning

För Dig som är 75 år eller äldre.

Mottagningen erbjuder bland annat:

  • Direkttelefon till oss utan knappval, för rådgivning och tidsbokning
  • Fast vårdkontakt
  • Möjlighet till akut bedömning hos distriktssköterska och läkare varje förmiddag mellan kl 10-11
  • Vi gör läkemedelsgenomgångar, vårdplaneringar och vid behov finns möjlighet till hembesök samt hemsjukvård och besökstid anpassas efter behov
  • Provtagning; vi nyttjar KS laboratorium i närområdet
  • Samtalsterapeuter för psykosocialt stöd
  • Sjukgymnast i direkt anslutning till våra lokaler

På mottagningen arbetar Specialistläkare i Allmänmedicin, distriktssköterskor, mottagningssköterskor, undersköterskor samt samtalsterapeuter. 

Hemsjukvårdsläkare från oktober 2019 är Dr Anna Shay.

Vårt mål är att ge Dig tillgänglig vård som bygger på
kontinuitet och delaktighet, anpassad efter Dina behov.

Ring

Mottagning: 08-544 811 00
Distriktssköterska: 08-544 811 15

Vardagar kl. 07.30 – 17.30

_MG_7624