Vården i Centrum | Lejonstigen 4 | 181 32 Lidingö

Vaccination

VACCINATION

Vi har åter TBE-vaccin hemma – Ring för tid!

Vaccinationer

Vaccination säsongsinfluensa 2023-24

Under vecka 45 startar vi vaccineringen mot säsongsinfluensa.
Kampanjen pågår till och med februari-2024.

Vi kommer att tillämpa drop-in varje vecka från och med vecka 45. De tider som kommer att gälla meddelas i god tid via hemsidan.

Vaccination Covid-19

Gällande vaccination av Covid-19 så sker vaccinering i första hand via de vaccinationsmottagningar som finns i regionen.
Tidsbokning sker i första hand via appen ”Alltid öppet”. För detta krävs även svensk folkbokföringsadress samt Bank-ID. Barn kan också bokas via ”Alltid öppet”.

Grundvaccinering:
För ovaccinerade personer 50 år och äldre samt ovaccinerade personer från 18 års ålder i medicinsk riskgrupp rekommenderas grundvaccination, som består av primärvaccination: (2 doser med 4 till 7 veckors intervall) och en påfyllnadsdos minst 4 månader efter dos 2.

Friska barn och vuxna upp till 49 års ålder rekommenderas inte längre grundvaccination.
men grundvaccination finns fortsatt tillgänglig. (2 doser med 4 till 7 veckors intervall) och en påfyllnadsdos minst 4 månader efter dos 2.

Påfyllnadsvaccin:
För påfyllnadsdoser perioden 1 mars 2023 till 29 februari 2024 gäller nedanstående:

Ålder 80+ eller boende på SÄBO
Rekommenderas 2 påfyllnadsdoser under perioden. Intervallet mellan doserna ska vara minst 6 månader.

Ålder 65-79 år eller 18+ i riskgrupp
Rekommenderas en påfyllnadsdos under perioden. Dosen bör ges inför höst/vintersäsongen då smittspridningen förväntas vara som högst. Ytterligare en påfyllnadsdos finns tillgänglig under tidsperioden. Tidsintervallet sedan senaste dos ska vara minst 6 månader.

Ålder 50-64 år
Rekommenderas en påfyllnadsdos under perioden. Dosen bör ges inför höst/vintersäsongen då smittspridningen förväntas vara som högst. Tidsintervallet sedan senaste dos ska vara minst 9 månader.

Ålder 18-49 år
Ingen rekommendation om påfyllnadsdos för personer 18-49 år finns. En påfyllnadsdos kommer att finnas tillgänglig och kan ges minst 9 månader efter senaste dos.

Läkarorganisationerna på Säbo för äldre ombesörjer vaccination av sina boende.
Vårdcentralernas hemsjukvård vaccinerar sina inskrivna patienter.

* Folkhälsomyndigheten information om vaccin Covid-19
* 1177 information om vaccin Covid-19

Att tänka på vid vaccinationen
Innan vaccinationen genomförs ska du fylla i en hälsodeklaration. Om du har fått ett brev hem med en hälsodeklaration får du gärna fylla i den i förväg och ha med vid besöket. Annars får du fylla i en på plats. Vaccinationen är kostnadsfri.

Vaccinet ges genom en spruta i överarmen. Det är bra om du har kläder som gör det lätt att komma åt. Både patient och vårdgivare bär munskydd under vaccinationen. Om du inte har munskydd får du ett av oss när du kommer. Efter att du fått vaccinet stannar du kvar i 15 minuter för observation.

Övriga vacciner


Vi erbjuder nu åter TBE-vaccin. Ring sköterska för tid: 08-544 811 00.

Pris vuxen: 420 kr
Pris barn: 390 kr

För övriga vacciner hänvisas till vaccinbuss/vaccinationsmottagning.

 

Information om vaccinationer


Läs mer om vaccinationer, gå till www.1177.se

Ska du ut och resa?


Osäker på vilka sjukdomar du behöver vaccinera dig mot, gå till www.1177.se