Vården i Centrum | Lejonstigen 4 | 181 32 Lidingö

Vaccination

VACCINATION

Vaccinationer

Vaccinationskampanj 2023-24

Under vecka 45 startar vi vaccineringen mot säsongsinfluensa och påfyllnadsvaccin för Covid-19
Kampanjen pågår till och med februari-2024.

Vi kommer att tillämpa drop-in varje vecka på torsdagar med start torsdag 9/11.
Nya tider från och med torsdag 7/12: Drop-in från kl 15:30 till kl 17:00.
System med nummerlappar kommer att användas. Nummerlapparna läggs ut från kl 15:30. Viss begränsning i antal vacciner/torsdag kan behöva göras.

2 vaccin kan ges samtidigt, ytterligare vaccin kan ges efter tidigast 7dgr.

De första två veckorna prioriteras vaccination till personer 65 år och äldre samt medicinska riskgrupper.

Influensavaccinet ges kostnadsfritt till:
– Personer 65 år och äldre

– Personer, från 6 månaders ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:
— kronisk hjärtsjukdom
— kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
— andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och
sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller
flerfunktionshinder)
— kronisk lever- eller njursvikt
— diabetes mellitus
— kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)

– Gravida
Vaccination av gravida görs lämpligen efter vecka 12.

För övriga kostar influensavaccin 400 kr

Covid-19 vaccinet ges enligt information nedan.

Vaccination mot pneumokocker som kan orsaka lunginflammation erbjuds året om till personer >65år. Pneumovax kostar för övriga 450 kr

Vaccin mot RS-virus ingår inte i vaccinationskampanjen. Folkhälsomyndigheten publicerade nyligen en rekommendation om vaccination mot RS-virus som omfattar personer 75 år och äldre samt personer i medicinska riskgrupper som är 60 år och äldre. Vaccinationen är inte kostnadsfri i Region Stockholm. Tills vidare kan invånare vaccinera sig mot RS-virus på egen bekostnad vid privata vaccinationsmottagningar i länet.

Vaccination Covid-19

Gällande vaccination av Covid-19 så sker vaccinering i första hand via de vaccinationsmottagningar som finns i regionen.
Tidsbokning sker i första hand via appen ”Alltid öppet”. För detta krävs även svensk folkbokföringsadress samt Bank-ID. Barn kan också bokas via ”Alltid öppet”.

Grundvaccinering:
För ovaccinerade personer 50 år och äldre samt ovaccinerade personer från 18 års ålder i medicinsk riskgrupp rekommenderas grundvaccination, som består av primärvaccination: (2 doser med 4 till 7 veckors intervall) och en påfyllnadsdos minst 4 månader efter dos 2.

Friska barn och vuxna upp till 49 års ålder rekommenderas inte längre grundvaccination.
men grundvaccination finns fortsatt tillgänglig. (2 doser med 4 till 7 veckors intervall) och en påfyllnadsdos minst 4 månader efter dos 2.

Påfyllnadsvaccin:
För påfyllnadsdoser perioden 1 mars 2023 till 29 februari 2024 gäller nedanstående:

Ålder 80+ eller boende på SÄBO
Rekommenderas 2 påfyllnadsdoser under perioden. Intervallet mellan doserna ska vara minst 6 månader.

Ålder 65-79 år eller 18+ i riskgrupp
Rekommenderas en påfyllnadsdos under perioden. Dosen bör ges inför höst/vintersäsongen då smittspridningen förväntas vara som högst. Ytterligare en påfyllnadsdos finns tillgänglig under tidsperioden. Tidsintervallet sedan senaste dos ska vara minst 6 månader.

Ålder 50-64 år
Rekommenderas en påfyllnadsdos under perioden. Dosen bör ges inför höst/vintersäsongen då smittspridningen förväntas vara som högst. Tidsintervallet sedan senaste dos ska vara minst 9 månader.

Ålder 18-49 år
Ingen rekommendation om påfyllnadsdos för personer 18-49 år finns. En påfyllnadsdos kommer att finnas tillgänglig och kan ges minst 9 månader efter senaste dos.

Läkarorganisationerna på Säbo för äldre ombesörjer vaccination av sina boende.
Vårdcentralernas hemsjukvård vaccinerar sina inskrivna patienter.

* Folkhälsomyndigheten information om vaccin Covid-19
* 1177 information om vaccin Covid-19

Att tänka på vid vaccinationen
Innan vaccinationen genomförs ska du fylla i en hälsodeklaration. Om du har fått ett brev hem med en hälsodeklaration får du gärna fylla i den i förväg och ha med vid besöket. Annars får du fylla i en på plats. Vaccinationen är kostnadsfri.

Vaccinet ges genom en spruta i överarmen. Det är bra om du har kläder som gör det lätt att komma åt. Både patient och vårdgivare bär munskydd under vaccinationen. Om du inte har munskydd får du ett av oss när du kommer. Efter att du fått vaccinet stannar du kvar i 15 minuter för observation.

Övriga vacciner


Vi erbjuder även nedanstående vacciner. Ring sköterska för tid: 08-544 811 00.

TBE
Pris vuxen: 450 kr
Pris barn: 415 kr

Difteri och stelkramp
DiTe Booster: 400 kr

För övriga vacciner hänvisas till vaccinbuss/vaccinationsmottagning.

 

Information om vaccinationer


Läs mer om vaccinationer, gå till www.1177.se

Ska du ut och resa?


Osäker på vilka sjukdomar du behöver vaccinera dig mot, gå till www.1177.se