Vården i Centrum | Lejonstigen 4 | 181 32 Lidingö

Vaccination

VACCINATION

Vaccinationer

Vaccination mot pneumokocker som kan orsaka lunginflammation erbjuds året om till personer >65år. Pneumovax kostar för övriga 450 kr

Vaccin mot RS-virus ingår inte i vaccinationskampanjen. Folkhälsomyndigheten publicerade nyligen en rekommendation om vaccination mot RS-virus som omfattar personer 75 år och äldre samt personer i medicinska riskgrupper som är 60 år och äldre. Vaccinationen är inte kostnadsfri i Region Stockholm. Tills vidare kan invånare vaccinera sig mot RS-virus på egen bekostnad vid privata vaccinationsmottagningar i länet.

Vaccination Covid-19

Gällande vaccination av Covid-19 så sker vaccinering i första hand via de vaccinationsmottagningar som finns i regionen.
Tidsbokning sker i första hand via appen ”Alltid öppet”. För detta krävs även svensk folkbokföringsadress samt Bank-ID. Barn kan också bokas via ”Alltid öppet”.

Påfyllnadsvaccin:
För påfyllnadsdoser vår 2024 gäller följande:

Ålder 80+ eller boende på SÄBO
Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 under våren 2024. Personer som både vaccinerats under hösten 2023 och fått bekräftat att de haft covid-19 efter den 1 oktober har ett gott skydd och kan avstå sin rekommenderade vårdos. Genom att vaccinera under april och maj kan de grupper som rekommenderas en påfyllnadsdos i vår sedan ta höstens dos samtidigt som säsongens influensavaccination. Covid-19-doserna ska ges med cirka sex månaders intervall. Minsta intervall ska vara tre månader. Vaccinationsverksamheten kommer att vara mycket begränsad under sommaren. I Region Stockholm sker vårens vaccinationsinsats under april och maj.

Speciella riskgrupper
Personer som inte omfattas av rekommendationerna ovan men har tillstånd som medför ökad risk för allvarlig covid-19, till exempel graviditet eller underliggande sjukdom, kommer att omfattas av rekommendation om en vaccindos inför höst/vintersäsongen 2024-2025. För de flesta personer med nedsatt immunförsvar räcker en årlig vaccinationsdos på hösten, men vissa personer med allvarlig immunbrist kan behöva två doser per år och doserna kan behöva anpassas till behandlingen, detta ska i så fall ordineras av specialistklinik.

Övriga
Personer yngre än 65 år och personer 65-79 år utan dagliga omsorgsinsatser behöver inte vaccineras mot covid-19 under våren 2024. De omfattas därmed inte av rekommendation om vårdos.

För berörda grupper erbjuder Vården i Centrum drop-in vaccinering torsdagar 15:30 – 17:00 i perioden 18/4 – 2/5

* Folkhälsomyndigheten information om vaccin Covid-19 vår 2024
* 1177 information om vaccin Covid-19

Att tänka på vid vaccinationen
Innan vaccinationen genomförs ska du fylla i en hälsodeklaration. Om du har fått ett brev hem med en hälsodeklaration får du gärna fylla i den i förväg och ha med vid besöket. Annars får du fylla i en på plats. Vaccinationen är kostnadsfri.

Vaccinet ges genom en spruta i överarmen. Det är bra om du har kläder som gör det lätt att komma åt. Både patient och vårdgivare bär munskydd under vaccinationen. Om du inte har munskydd får du ett av oss när du kommer. Efter att du fått vaccinet stannar du kvar i 15 minuter för observation.

Övriga vacciner


Vi erbjuder även nedanstående vacciner. Ring sköterska för tid: 08-544 811 00.

TBE
Pris vuxen: 450 kr
Pris barn: 415 kr

Difteri och stelkramp
DiTe Booster: 400 kr

För övriga vacciner hänvisas till vaccinbuss/vaccinationsmottagning.

 

Information om vaccinationer


Läs mer om vaccinationer, gå till www.1177.se

Ska du ut och resa?


Osäker på vilka sjukdomar du behöver vaccinera dig mot, gå till www.1177.se