Vården i Centrum | Lejonstigen 4 | 181 32 Lidingö

Vaccination

VACCINATION

Vi erbjuder rådgivning inför utlandsresan och de flesta typer av vaccinationer.
För närvarande är möjligheten till vaccination inför resa eller mot TBE begränsad.

Vaccinationer

Gällande vaccin mot Covid-19: Senaste information finns att läsa på 1177.se.


Du som är över 60 år
Vaccinering sker från 26/4 via de vaccinationsmottagningar som finns i regionen. Bokning görs med Bank-ID via 1177.se och appen Alltid öppet eller via callcenter 1177.

Du som är mellan 18-59 år och är i en riskgrupp
Vaccinering enligt FAS 3 påbörjas måndag 26/4 på Vården i Centrum. De vi vaccinerar i denna fas är personer i ålder 18-59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär ökad risk att bli allvarligt sjuk i Covid-19. Var god se folkhälsomyndigheten.se för närmare information om prioriteringsordningen. I första hand kontaktar vi er som detta gäller och vi kallar enligt åldersprioritering. De patienter som är i denna grupp samt har en etablerad regelbunden kontakt med specialistmottagning på Karolinska eller Danderyd ska få vaccin via respektive specialistmottagning.

Du som är mellan 18-59 år och inte är i en riskgrupp
Vaccinering sker via de vaccinationsmottagningar som finns i regionen. Bokning görs med Bank-ID via 1177.se och appen Alltid öppet eller via callcenter 1177.
De åldersgrupper som gäller ses via 1177.se

Vi uppdaterar informationen på vår hemsida vardenicentrum.com löpande om vilka vi erbjuder vaccin.
Det finns även svar på många frågor kring vaccineringen på 1177.se.

Att tänka på vid vaccinationen
Innan vaccinationen genomförs ska du fylla i en hälsodeklaration. Om du har fått ett brev hem med en hälsodeklaration får du gärna fylla i den i förväg och ha med vid besöket. Annars får du fylla i en på plats. Vaccinationen är kostnadsfri.

Vaccinet ges genom en spruta i överarmen. Det är bra om du har kläder som gör det lätt att komma åt. Både patient och vårdgivare bär munskydd under vaccinationen. Om du inte har munskydd får du ett av oss när du kommer. Efter att du fått vaccinet stannar du kvar i 15 minuter för observation.

Övriga vacciner


För övrig vaccinering, vänligen ring sköterska för tidsbokning.
Tel: 08-544 811 00/10

Hepatit A
Hepatit B
Hepatit A+B
TBE
Difteri + Stelkramp
Dukoral

Ring mottagningen för aktuella priser.

 

Info om sjukdomar

Kolera

Kolera
(Kolera förekommer inte i Sverige)

Kolera är en diarrésjukdom som orskas av bakterier Vibrio cholerae. Kolerabakterien bildar ett slags gift (toxin) som påverkar utbytet av vätska och salter i tarmen. Resultatet bli att man kan få mycket svåra vattniga diarréer, 10-20 liter per dygn, som kan leda till allvarlig uttorkning och saltstörningar. Risken för svår sjukdom är störst bland undernärda, man brukar inte räkna med någon stor risk för allvarlig sjukdom hos “välnärda“ västerlänningar. Sjukdomen smittar genom att infekterad avföring förorenar mat och dricksvatten. Den förekommer därför huvudsakligen i länder med dålig sanitär standard, särskilt där det förekommer monsunregn och översvämnngar som underlättar förorening av dricksvattentäkterna.

Symptom
Mycket svåra vattniga diarréer

Behandling
Specifik behandling saknas

Förebyggande åtgärder
Sedan några år finns ett drickbart vaccin med 80-85 % skyddseffekt i 6 månader. Vaccinet är snarlikt ETEC-vaccinet. Trots att kravet officielt är borttaget kräver man fortfarande intyg om giltig koleravaccination vid passage av vissa gränsstationer. Eftersom vaccinet också ger visst skydd mot turistdiarré kan det av detta skäl vara motiverat för den som passerar flera gränser i sydamerika, afrika och vissa områden i Asien. Läs vidare i råd för att minska risk för infektioner som smittar via mat och vatten .

Vaccinationsinfo
Sedan några år finns ett drickbart vaccin med 80-85 % skyddseffekt i 6 månader. Vaccinet är snarlikt ETEC-vaccinet. Särskilda riskgrupper Personer med brist på saltsyra i magsäcken pga operation eller medicinering ,med s.k. syrasekretionshämmare (ex:Losec, Lanzo, Zantac, Tagamet m.fl.)

Malaria

Malaria
(Malaria förekommer inte i Sverige)

Malaria är den vanligaste livsfarliga tropiksjukdomen och svenska resenärer löper risk att drabbas på många populära resmål. Malaria är en parasitsjukdom som överförs via bett av anophelesmyggor. Sjukdomen finns i de flesta länder i afrika, särskilt söder om Sahara, Asien söder om forns Sovjetunionen samt syd-och mellanamerika. Det finns fyra arter, varav den allvarligaste, Falciparum, är den vanligaste i Afrika.

Symptom
Den kortaste tiden mellan stick av infekterad mygga till symtom är 6 dagar. Några av de mindre allvarliga formerna kan i sällsynta fall ge symtom först efter årtionden. Plötslig feber och svår frossa är det klassiska och vanligaste symtomet på malaria. Inom loppet av 6-10 timmar blir man först kall och blek, sedan högröd och högfebril och därefter svettig och sjöblöt när febern sjunker. Vid vissa former kan man sedan känna sig återställd följande dag för att därefter få “varannandags“ eller “var tredjedags“ frossa. Vid den allvarliga Falciparum- malarian finns ofta inga typiska attacker av detta slag utan man har slängande feber och svettningar hela tiden. Denna form kan ge den fruktade hjärnmalarian.

Förebyggande åtgärder
Det finns ännu inget vaccin mot malaria, men sjukdomen kan förebyggas med tablettmedicinering och genom att minska risken för myggbett. Tabletterna påbörjas vanligen 1 vecka innan eller ankomstdagen till malariaområde och fortsätter vanligen 4 veckor efter utresa från malariaområde. Det är viktigt att fullfölja medecineringen efter hemkomsten för att inte “sovande“ eller låggradigt resistenta parasiter ska vakna till. Anophelesmyggorna sticker i huvudsak under den mörka tiden av dygnet. Således är risken störst för dem som vistas utanför städer och hotellområden denna tid på dygnet. Vid skymningen ska man klä på sig långärmat och långbyxor samt smörja in oskyddad hud med myggmedel (svenska sorter duger bra). Om man sover där det inte finns luftkonditionering ska man ha myggnät över sovplatsen. P.g.a. resistensutveckling (särskilt i Afrika samt vissa områden i sydostasien och sydamerika) är inte alltid den förebyggande medicineningen helt effektiv. Du måste söka läkare snarast vid oklar hög feber eller feberfrossa, även efter hemkomsten till Sverige om Du varit i malariaområden. Om detta sker i Sverige måste Du berätta för läkaren att Du varit i malariaområden. Det har förekommit att svenskar har avlidit av malaria i Sverige antingen p.g.a. att de inte blivit informerade att söka läkare vid febersymtom eller att de glömt att berätta om sin tropikvistelse. Invandrare från “malarialänder“ förlorar sin immunitet i Sverige och har alltså samma behov av förebyggande medicinering som “svenskar“ när de åker hem för att hälsa på. Läs vidare i råd för att minska risk för infektioner som smittar via insekter.

Vaccinationsinfo
Det finns ännu inget vaccin mot malaria, men sjukdomen kan förebyggas med tablettmedicinering och genom att minska risken för myggbett. Tabletterna påbörjas vanligen 1 vecka innan eller ankomstdagen till malariaområde och fortsätter vanligen 4 veckor efter utresa från malariaområde. Det är viktigt att fullfölja medecineringen efter hemkomsten för att inte “sovande“ eller låggradigt resistenta parasiter ska vakna till.

Rabies

Rabies
(Rabies förekommer inte i Sverige)

Virussjukdom som överförs från infekterade djur (främst rävar, hundar, katter, fladdermöss) via bett eller genom att de slickar i öppna sår. Rabies finns i många länder men är ovanlig i Europa. WHO räknar med att c:a 30.000 människor dör varje år i sjukdomen. Låt bli att klappa hundar och katter !

Symptom
Rabiesvirus sprids via nervbanorna in mot hjärnan. Av detta följer att tiden mellan smittotillfälle och sjukdomssymtom varierar med hur långt ifrån huvudet man blev biten. De första symtomen beror på att virus nått ryggmärgen, då får man domningar och smärtor inom bettområdet. Man kan också ha oro och ångest. Därefter tillkommer tilltagande encefalitsymtom (huvudvärk, förvirring, agressivitet, svårt att svälja).

Behandling
Specifik behandling när symtom börjat saknas.

Förebyggande åtgärder
Grundvaccination ges vid tidpunkterna 0, 7 och 28 dagar. Påfyllnadsdos ges efter ett år. P.g.a. de höga kostnaderna för vaccinet (närmare 2.000 kr) och den relativt låga risken för vuxna, blir det sällan aktuellt att ge vaccinet innan avresa. Förebyggande rabiesvaccin rekommenderas till: personal som via yrket löper ökad risk att komma i kontakt med smittade djur personer som ska leva nära djur där man inte kan nå behandling inom 24 timmar barn som reser länge eller bosätter sig i U-land där infektionen finns (p.g.a. att de har svårare att låta bli att klappa djur) Vid händelse som medför smittrisk (bett eller slickning från smittat djur) Lokalbehandlling med tvål och vatten. Förband med tvål och vatten eller desinfektionsmedel. Transport till sjukinrättning. Snarast möjligt vaccination samt eventuellt speciellt immunglobulin i en muskel samt runt sårskadan. På grund av sjukdomens allvarlighet (100 % dödlig när symtomen väl börjat) måste man ta alla rapporter på allvar och påbörja vaccination och eventuellt ge immunglobulin inom 24 timmar från smittillfället. Det inträffar med jämna mellanrum att resenärer kommer till infektionklinikerna för att fullborda rabiesvaccination som påbörjats i det besökta landet p.g.a. befarad smittrisk. Den medicinska behandlingen är mycket dyr-flera tusen kronor- se till att din reseförsäkring täcker detta Särskilda riskgrupper Personer som arbetar inom skogsbruk eller djurskötsel/veterinärmedicin Barn som är för små för att kunna låta bli att klappa djur

Turistdiarré (ETEC)

Turistdiarré (ETEC)
(Turistdiarré (ETEC) förekommer inte i Sverige)

En colibakterie benämnd enterotoxinbildande E. coli (ETEC) är den vanligaste orsaken till turistdiarré. Infektionen överförs via förorenad mat eller vatten. Beräkningar visar att 2-3 miljoner resenärer drabbas varje år.

Symptom
12-48 timmar efter smitta insjuknar man med lösa eller vattentunna diarréer, knipsmärtor och illamående. Behandling Infektionen självläker vanligen inom 3-4 dagar utan behandling.

Förebyggande åtgärder
Det finns ett vaccin (samma som det mot kolera) som har en uppskattad skyddseffekt på 70 %. Vaccinet drickes som 2 doser med 1-6 veckors mellanrum, och ger skydd i 3-6 månader. Som påfyllnad rekommenderas 1 eller 2 doser (olika bud beroende på vem man frågar). Läs vidare i råd för att minska risk för infektioner som smittar via mat och vatten

Vaccinationsinfo
Det finns ett vaccin (samma som det mot kolera) som har en uppskattad skyddseffekt på 70 %. Vaccinet drickes som 2 doser med 1-6 veckors mellanrum, och ger skydd i 3-6 månader. Som påfyllnad rekommenderas 1 eller 2 doser (olika bud beroende på vem man frågar). Särskilda riskgrupper Kan övervägas för personer med vissa kroniska sjukdomar (inflammatorisk tarmsjukdom, diabetes) eller med medicinering som minskar saltsyran i magen (Losec, Zantac m.fl.). Konsultera din läkare.

Tyfoid feber

Tyfoid feber
(Tyfoid feber förekommer inte i Sverige)

Detta är den “ilsknaste“ arten av salmonellabakterien och överförs via infekterat mat och vatten. Det behövs mycket färre bakterier för att orsaka sjukdom (“smittdos“), vilket gör att sjukdomen är mer smittsamma än övriga salmonellainfektioner.

Symptom
Vid tyfoidfeber insjuknar man 10-14 dagar efter smittotillfället, framför allt med hög feber och ett påverkat allmäntillstånd – man blir “tyfös“. Diarréerna är mindre framträdande än vid övriga salmonellainfektioner. Behandling Tyfoid feber kan behandlas med antibiotika.

Förebyggande åtgärder
Det finns två typer av tyfoidvaccin; ett i tablettform och ett i sprutform. Skyddseffekten är c:a 70 % för båda, och skyddet varar c:a 3 år, därefter behövs påfyllning. Läs vidare i råd för att minska risk för infektioner som smittar via mat och vatten

Vaccinationsinfo
Det finns två typer av tyfoidvaccin; ett i tablettform och ett i sprutform. Skyddseffekten är c:a 70 % för båda, och skyddet varar c:a 3 år, därefter behövs påfyllning.

Difteri

Difteri
(Difteri förekommer i Sverige också)

Difteri (=äkta krupp) Difteri är en bakterieinfektion som främst angriper slemhinnorna i tonsiller (halsmandlar) och svalg och sedan kan sprida sig nedåt luftrören. I tropikerna förekommer även huddifteri. I Sverige har det inte förekommit något inhemskt fall sedan 1988.

Symptom
Infektionen sprids med luftvägssekret, men nära kontakt med en smittad krävs. Alla smittade blir inte sjuka. 2-6 dygn efter smittillfället insjuknar man med feber och svalgsymtom. Difteribakterien utsöndrar ett gift (toxin) som har allvarliga effekter på hjärta och muskler samt nervsystem och nerver, dessa symtom kan vara livshotande och uppträder i 2-3 sjukdomsveckan.

Behandling
Difterisjukdomen behandlas med en kombination av antibiotika och ett speciellt immunglobulin.

Förebyggande åtgärder
Vaccination mot difteri ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige och många andra länder. Man får fyra doser, den senaste i 10-årsåldern. Med detta har man skydd fram till c:a 40-årsåldern. En förnyelsedos då skyddar ytterligare c:a 30 år. Antikroppsundersökningar i Sverige har visat att personer födda innan mitten av 1950-talet, särskilt kvinnor har dåligt skydd.

Vaccinationsinfo
Vaccination mot difteri ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige och många andra länder. Man får fyra doser, den senaste i 10-årsåldern. Med detta har man skydd fram till c:a 40-årsåldern. En förnyelsedos då skyddar ytterligare c:a 30 år. Antikroppsundersökningar i Sverige har visat att personer födda innan mitten av 1950-talet, särskilt kvinnor har dåligt skydd.

Haemophilus influenzae

Haemophilus influenzae
(Haemophilus influenzae förekommer i Sverige också)

Haemophilus influenzae typ B är en bakterie som kan ge allvarlig hjärnhinneinflammation hos småbarn och struplockskatarr (epiglottit) hos lite större barn. Det finns flera typer av hemofilusbakterien och andra än typ B är vanliga orsaker till varig inflammation i öron och ögon hos småbarn, samt till lunginflammation hos barn och vuxna. Bland vuxna är et särskilt personer som röker eller har kroniska lungsjukdomar som drabbas av denna bakterie.

Symptom

Behandling
Hemofilusinfektioner kan behandlas med antibiotika.

Förebyggande åtgärder
Hemofilusinfektioner kan behandlas med antibiotika. Allmän vaccination av småbarn mot Haemophilus influenzae typ B infördes 1993-1994 i Sverige. Sedan dess har den allvarliga hjärnhinneinflammationen i stort sett utrotats. Vaccinet rekommenderas till ovaccinerade barn. Det kan av teoretiska käl också vara av värde för personer som saknar mjälte, men några säkra vinster med att vaccinera denna grupp har inte visats. Vaccinet ges som en engångsdos till större barn och vuxna.

Vaccinationsinfo
Allmän vaccination av småbarn mot Haemophilus influenzae typ B infördes 1993-1994 i Sverige. Sedan dess har den allvarliga hjärnhinneinflammationen i stort sett utrotats. Vaccinet rekommenderas till ovaccinerade barn. Det kan av teoretiska käl också vara av värde för personer som saknar mjälte, men några säkra vinster med att vaccinera denna grupp har inte visats. Vaccinet ges som en engångsdos till större barn och vuxna. Särskilda riskgrupper Ingår i svenska barnvaccinationsprogrammet sedan 1992. Ges under första levnadsåret. Vaccination av barn upp till 12 års ålder kan övervägas i vissa fall. Vaccinet bör också rekommenderas personer som saknar mjälte samt med kroniskt s.k. liquorläckage efter skallbasfrakturer.

Hepatit A

Hepatit A
(Hepatit A förekommer i Sverige också)

Hepatit A (”epidemisk gulsot”)är en virussjukdom som orsakar allvarlig inflammation i levern. För närvarande saknas behandling. Sjukdomen överförs genom att vatten och mat förorenats med avföring från människa. Infektionen förekommer i hela världen men är vanligast i länder med dålig standard på vatten och avlopp. Pga förbättrad standard på vatten och avlopp har risken minskat i många länder. Hepatit A kan inte bli kronisk. Dödsfall är ovanligt hos för övrigt friska, men förekommer hos t.ex. injektionsmissbrukare (som ofta samtidigt ar kronisk hepatit C infektion), alkoholister samt personer som överkonsumerar värktabletter som innehåller paracetamol (t.ex. Alvedon ®, Panodil ®, m.fl.).

Symptom
2-6 v (vanligen c:a 30 dagar) efter smittotillfället insjuknar man med illamående, aptitlöshet, vitfärgad avföring och brun urin. En del får också feber och influensasymtom, några får utslag. Några dagar efter detta får flertalet vuxna (men endast ett fåtal barn) gulsot. Förloppet är långdraget och närmare 1/3 av vuxna har sjukdomssymtom 3-6 månader. Vissa upplever en påtaglig trötthet under och efter sjukdomen.

Behandling
För närvarande saknas behandling.

Förebyggande åtgärder
1 Sedan några år finns ett utmärkt vaccin som efter en första spruta skyddar minst ett år och efter en andra spruta i minst 20 år. Dos nr 1 skall helst tas 2-4 v innan avresa, men ger också skydd om det tas i anslutning till avresan. För att uppnå angiven skyddseffekt skall dos nr 2 tas 6-12 månder efter första dosen. I praktiken torde det dock räcka med att den tas “vid nästa resa“, åtminstone om detta sker inom några år.

2 Gammaglobulin innehåller färdiga antikroppar mot bl.a. hepatit A. En standarddos skyddar i c:a 2 månader. Vaccinet är visserligen dyrare än gammaglobulin men bör ändå föredras, bl.a. eftersom det innebär färre injektioner till barn och också ger skydd mot infektion i Sverige.

3 Ibland inträffar att man utsatts för ett smittillfälle utan at ha varit vaccinerad/fått gammaglobulin. I dessa situationer kan en dos gammglobulin givet upp till 2 veckor efter smittotillfället minska risken att sjukdomen bryter ut. I Europa rekommenderas hepatit A profylax regelmässigt endast till Turkiet och vid resor i f.d. östeuropa. Utöver resenärer rekommenderas hepatit A vaccin (men ej gammaglobulin) till Barn som är födda i Sverige vars föräldrar invandrat från Turkiet, östeuropa eller länder utanför nordamerika och Australien Injektionsmissbrukare Män som har sex med män Läs vidare i råd för att minska risk för infektioner som smittar via mat och vatten.

Vaccinationsinfo
1/ Sedan några år finns ett utmärkt vaccin som efter en första spruta skyddar minst ett år och efter en andra spruta i minst 20 år. Dos nr 1 skall helst tas 2-4 v innan avresa, men ger också skydd om det tas i anslutning till avresan. För att uppnå angiven skyddseffekt skall dos nr 2 tas 6-12 månder efter första dosen. I praktiken torde det dock räcka med att den tas “vid nästa resa“, åtminstone om detta sker inom några år. 2/ Gammaglobulin innehåller färdiga antikroppar mot bl.a. hepatit A. En standarddos skyddar i c:a 2 månader. Vaccinet är visserligen dyrare än gammaglobulin men bör ändå föredras, bl.a. eftersom det innebär färre injektioner till barn och också ger skydd mot infektion i Sverige. Särskilda riskgrupper Injektionsmissbrukare Män som har sex med män Resenärer till Turkiet Flertalet utomeuropieska länder (utom Nordamerika, Australien, Nya Zeeland)

Hepatit B

Hepatit B
(Hepatit B förekommer i Sverige också)

Hepatit B är en virussjukdom som sprids via blod och andra infekterade kroppsvätskor och orsakar allvarlig inflammation i levern. Sjukdomen är vanligast i sydostasien och afrika, men också ganska utbredd runt medelhavet och i sydamerika. I många länder är det stor risk för sexuell smitta.

Symptom
2-6 månader efter smittotillfället insjuknar man med illamående, aptitlöshet, vitfärgad avföring, brun urin. Många har besvärlig ledvärk. De flesta som sjuknar får inte gulsot, men är ändå smittsamma. I sällsynta fall får sjukdomen ett allvarligt förlopp, enstaka dödsfall förekommer. Sjukdomen kan bli kronisk och efter många år ge skrumplever och levercancer. Globalt sett finns det mer än 300.000.000 kroniskt infekterade, vilket gör att detta är ett mycket stort hälsoproblem.

Behandling
Den kroniska infektionen kan ibland behandlas med läkemedel, t.ex. interferon.

Förebyggande åtgärder
Vaccin rekommenderas generellt till: sjuk-och tandvårdspersonal som kan råka ut för blodkontakt och stickskador injektionsmissbrukare män som har sex med män personer med många sexualpartners barn i alla åldrar som bosätter sig i land med ökad förekomst av hepatit B personer som bosätter sig i Afrika Vaccinationen består av 3 sprutor. Idealiskt skall dessa ges vid tidpunkterna 0, 1 och 6 månader. Allt mer data tyder på att det inte är så noga att schemat följs exakt. En bra målsättning är att de tre doserna tas inom ett år, med minst 2 veckor mellan de två första. En månad efter vaccinationen kan man i vissa fall mäta antikroppssvaret. Detta är viktigt på personer som kan förväntas svara sämre på vaccinet; personer med kroniska sjukdomar, immunbristsjukdomar mm., särkilt om de jobbar inom vård eller tandvård där risken att komma i kontakt med infekterade kroppsvätskor är ökad. Läs vidare i råd för att minska risk för HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar samt i information om risk för blodsmitta.

Vaccinationsinfo
Vaccin rekommenderas generellt till: ? sjuk-och tandvårdspersonal som kan råka ut för blodkontakt och stickskador ? injektionsmissbrukare ? män som har sex med män ? personer med många sexualpartners ? barn i alla åldrar som bosätter sig i land med ökad förekomst av hepatit B ? personer som bosätter sig i Afrika Vaccinationen består av 3 sprutor. Idealiskt skall dessa ges vid tidpunkterna 0, 1 och 6 månader. Allt mer data tyder på att det inte är så noga att schemat följs exakt. En bra målsättning är att de tre doserna tas inom ett år, med minst 2 veckor mellan de två första. Särskilda riskgrupper Sjukvårdspersonal som kan komma i kontakt med blod eller andra kroppsvätskor Injektionsmissbrukare Män som har sex med män Sexualpartners till kroniska smittbärare Resenärer Långtidsresenärer till Afrika Barn i förskoleålder som bosätter sig i sydeuropa, Afrika, Asien

Meningokocksjukdom

Meningokocksjukdom
(Meningokocksjukdom förekommer i Sverige också)

Meningokocksjukdom (=epidemisk hjärnhinneinflammation) Meningokocker är ganska vanliga bakterier som under vissa omständigheter (som man inte känner till) orsakar en allvarlig infektion med blodförgiftning och infektion i hjärnhinnorna. Dödligheten är betydande, i Sverige c:a 5 %. Sjukdomen finns i hela världen. I Sverige förekommer vanligen 100-400 fall per år. I vissa områden, särskilt det s.k. Sahelbältet söder om Sahara, förekommer epidemier vissa årstider. Det kan också uppstå epidemier i samband med stora folksamlingar t.ex. i flyktingläger och under pilgrimstiden i Mecka.

Symptom

Behandling
Meningokockinfektioner behandlas med intravenöst penicilin och vid behov med intensivvård. I samband med att fall konstateras ges närstående förebyggande antibiotikabehandling. Vid ansamling av flera fall av vissa typer av meningokocker ges förebyggande vaccin.

Förebyggande åtgärder
I samband med resor rekommenderas vaccin till personer som reser mer än några veckor till “Sahel-området“ (ungefär länderna mellan Sahara och ekvatorn) under perioden Januari-Maj, samt till personer som reser till Mecka under pilgrimstiden (obligatoriskt). Vaccinet kan också av teoretiska skäl rekommenderas till personer som saknar mjälte.

Vaccinationsinfo
I samband med resor rekommenderas vaccin till personer som reser mer än några veckor till “Sahel-området“ (ungefär länderna mellan Sahara och ekvatorn) under perioden Januari-Maj, samt till personer som reser till Mecka under pilgrimstiden (obligatoriskt). Vaccinet kan också av teoretiska skäl rekommenderas till personer som saknar mjälte. Särskilda riskgrupper Personer utan mjälte. Resenärer Personer som besöker “meningitbältet”(Sahelområdet) Afrika söder om Sahara Personer som besöker arabländer, Suadiarabien under pilgrimstiden Personer som ska arbeta I flyktingläger och liknande stora folksamlingar

Pneumokocksjukdom

Pneumokocksjukdom
(Pneumokocksjukdom förekommer i Sverige också)

Symptom
Pneumokocker är bakterier som är den vanligaste orsaken till lunginflammation och en av de vanligaste orsakerna till öron-och bihåleinflammation. Den är också den vanligaste orsaken till varig hjärnhinneinflammation hos äldre. I samband med lunginflammation, och ibland i samband med hjärnhinneinflammation, kan den också ge blodförgiftning. Personer utan mjälte och alkoholister löper ökad risk att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner. Pneumokocksjukdom förekommer i Sverige också.

Behandling
Pneumokockinfektioner behandlas med penicillin. Förebyggande åtgärder Vaccinet rekommenderas till personer utan mjälte och andra med nedsatt immunförsvar. Man har också börjat diskutera eventuella fördelar med mer allmän vaccination av personer äldre än 65 år, personer med hjärt-lungsjukdomar, samt diabetiker. Vaccinationen består av en dos som upprepas efter c:a 6 år.

Vaccinationsinfo
Vaccinet rekommenderas till personer utan mjälte och andra med nedsatt immunförsvar. Man har också börjat diskutera eventuella fördelar med mer allmän vaccination av personer äldre än 65 år, personer med hjärt-lungsjukdomar, samt diabetiker. Vaccinationen består av en dos som upprepas efter c:a 6 år. Särskilda riskgrupper Personer med kroniska hjärjt-lungsjukdomar. Personer utan mjälte. Personer äldre än 65 år

Polio

Polio
(Polio förekommer i Sverige också)

Polio är en virussjukdom som sprids via vatten och mat som förorenats med avföring. Vanlig i länder med dålig sanitär standard, men har utrotats i syd-och mellanamerika och är numera ovanlig i Asien.

Symptom
Efter allmänna virussymtom insjuknar 1-2- % av poliosmittade med hjärnhinneinflammation och förlamningar.

Behandling
Specifik behandling saknas. Förebyggande åtgärder Poliovaccination, omfattande 4 doser (den senaste vid 6 års ålder) ingår sedan 1960 i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Inför resa till områden där polio förekommer rekommenderas en 5:e dos till personer födda efter 1960 och en 6:e dos till äldre.

Vaccinationsinfo
Poliovaccination, omfattande 4 doser (den senaste vid 6 års ålder) ingår sedan 1960 i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Inför resa till områden där polio förekommer rekommenderas en 5:e dos till personer födda efter 1960 och en 6:e dos till äldre.

Stelkramp

Stelkramp
(Stelkramp förekommer i Sverige också)

Tetanus (=Stelkramp) Stelkramp orsakas av toxinet (giftet) från bakterien Clostridium tetnani. Bakterien finns i jord och djurträck. Sjukdomen utvecklas när bakterien kommer in i sår och kan föröka sig där.

Symptom
Vid stelkrampssjukdomen får man okontrollerade spastiska kramper. I detta skede saknas specifik behandling utan patienten sövs ned och vårdas i respirator tills det går över (veckor).

Behandling
I detta skede saknas specifik behandling utan patienten sövs ned och vårdas i respirator tills det går över (veckor).

Förebyggande åtgärder
Stelkrampsvaccin har ingått i svenska barnvaccinationsprogrammet sedan mitten av 1950-talet (ingick i trippel och duplex). Män har ofta fått åtminstone en dos i samband med militärtjänstgöring. Dessutom brukar man få en dos i samband med att man söker akutmottagningar i samband med sårskador, även detta är vanligare bland män. Grundvaccination rekommenderas till alla svenskar. Det består av 3 doser givna inom ett år. Efter 10 år ges en 4:e dos, därefter ges en 5:e dos efter ytterligare 30 år. Man i stort sett räkna med att alla som följt de svenska barnvaccinationsprogrammet har skydd till 40-års åldern, men då behöver en påfyllnadsdos. Personer som är födda innan mitten av 50-talet har fått olika barnvaccination beroende på var i landet de bodde, här kan det vara svårt att veta exakta förhållandena. Som tröst kan nämnas att man inte käner till att någon fått stelkramp som fått åtminstone en vaccindos. Det är ganska vanligt med lokal svullnad och feber efter stelkrampsvaccination. Risken för kraftigare biverkningar av detta slag förefaller öka med antalet doser I samband med sårskador påbörjas, som ovan nämnts, ofta vaccination. Om man inte får fram någon uppgift som tyder på tidigare vaccination, ger man också ett specielt immunglobulin.

Vaccinationsinfo
Grundvaccination rekommenderas till alla svenskar. Det består av 3 doser givna inom ett år. Efter 10 år ges en 4:e dos, därefter ges en 5:e dos efter ytterligare 30 år. Man i stort sett räkna med att alla som följt de svenska barnvaccinationsprogrammet har skydd till 40-års åldern, men då behöver en påfyllnadsdos.

TBE

TBE
(TBE förekommer i Sverige också)

TBE (fästingöverförd hjärninflammation) Virusinfektion som överförs av fästingar inom mycket begränsade områden i Sveriges östra delar upp till Gävle. Den är också vanlig i övriga östersjöländer och i vissa centraleuropeiska länder t.ex. Österrike. I Sverige brukar 50-200 fall diagnosticeras varje år. Var 5:e år sker ett dödsfall. Nya undersökningar visar att c:a 1/3 får bestående men.

Symptom
Inom några veckor från ett fästinbett insjuknar man med allmänna virussymtom som feber och muskelvärk. I flertalet fall avstannar infektionen här, men några får sedan intensiv huvudvärk, eventuellt förlamningar och förvirring.

Förebyggande åtgärder
Viruset överförs direkt när fästingen biter så det hjälper inte mot TBE (men däremot mot Borrelia) att regelbundet leta efter och avlägnsa fästingar. Det finns ett vaccin (“FSME“) som efter grundvaccination med 3 doser inom 1 år ger över 90 % skyddseffekt. Man brukar räkna med att man redan efter 1 dos har 70 % skydd och efter 2 doser 80 % skydd. Efter genomförd grundvaccination tas första påfyllnadsdos efter 3 år och nästa efter ytterligare 5 år. Vaccination rekommenderas till vuxna och barn fr.o.m. 7 års ålder som vistas nära naturen i infekterade områden.

Vaccinationsinfo
Det finns ett vaccin (“FSME“) som efter grundvaccination med 3 doser inom 1 år ger över 90 % skyddseffekt. Man brukar räkna med att man redan efter 1 dos har 70 % skydd och efter 2 doser 80 % skydd. Efter genomförd grundvaccination tas första påfyllnadsdos efter 3 år och nästa efter ytterligare 5 år. Vaccination rekommenderas till vuxna och barn fr.o.m. 7 års ålder som vistas nära naturen i infekterade områden. Särskilda riskgrupper Personer som vistas nära naturen där sjukdomen förekommer, främst ostkusten, Åland och östra Mälaren Resenärer: Personer som ska fotvandra i Baltiska staterna, Österrike och närliggande länder i centraleuropa

Ska du ut och resa?


Osäker på vilka sjukdomar du behöver vaccinera dig mot, gå till www.1177.se