Vården i Centrum | Lejonstigen 4 | 181 32 Lidingö

Samtalsgrupp med terapeut

Samtala med andra om livets utmaningar och frågor!

Vid varje mötestillfälle utformar vi ett tema. Vi kommer exempelvis att prata om:

– Hur upplever vi att åldras?
– Vad händer när vi får ångest?
– Hur hamnar vi i depression?
– Vad händer när vi upplever stress?
– Hur är det att uppleva sorg?
– Hur är det att uppleva en kris?
– Hur hamnar vi i utmattning?
– Hur ser våra relationer ut?

Vi kommer att vara 4-5 personer som samtalar i en timme.
I gruppen kommer att finnas en terapeut som leder samtalet. Samtalet sker under sekretess för samtliga deltagare.

Vi träffas på Vården i Centrum på fredagar jämna veckor kl 14-15. Första tillfället är fredag 23/9. Samtalen fortlöper därefter hela hösten, med undantag för vecka 40.

Anmälan per tillfälle, gärna i god tid. Minimum en anmäld person, max 5 personer per grupptillfälle.

Anmäl dig i receptionen. Kostnad såsom ett samtalsbesök på vårdcentralen. 250 kr alternativt frikort.

Varmt Välkommen!