Vården i Centrum | Lejonstigen 4 | 181 32 Lidingö

Vaccin kampanj 2023-24

Vaccin kampanj 2023-24

Under vecka 45 startar vi vaccineringen mot säsongsinfluensa och påfyllnadsvaccin för Covid-19
Kampanjen pågår till och med februari-2024.

Nya tider från och med torsdag 21/12: Ring mottagningen för tidsbokning

2 vaccin kan ges samtidigt, ytterligare vaccin kan ges efter tidigast 7dgr.

Influensavaccinet ges kostnadsfritt till:
– Personer 65 år och äldre

– Personer, från 6 månaders ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:
— kronisk hjärtsjukdom
— kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
— andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och
sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller
flerfunktionshinder)
— kronisk lever- eller njursvikt
— diabetes mellitus
— kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)

– Gravida
Vaccination av gravida görs lämpligen efter vecka 12.

För övriga kostar influensavaccin 400 kr

Covid-19 vaccinet ges enligt information på startsida

Vaccination mot pneumokocker som kan orsaka lunginflammation erbjuds året om till personer >65år. Pneumovax kostar för övriga 450 kr

Vaccin mot RS-virus ingår inte i vaccinationskampanjen. Folkhälsomyndigheten publicerade nyligen en rekommendation om vaccination mot RS-virus som omfattar personer 75 år och äldre samt personer i medicinska riskgrupper som är 60 år och äldre. Vaccinationen är inte kostnadsfri i Region Stockholm. Tills vidare kan invånare vaccinera sig mot RS-virus på egen bekostnad vid privata vaccinationsmottagningar i länet.